Shows
0
Animals
0
Exhibitors
0

 

Garant výstavy Miroslava Ondříčková

Výstava může být obeslána všemi plemeny morčat dle platného standardu A, B,C.

Výstava proběhne formou TISCHSCHAU, tj. morčata budou vystavená ve svých vlastních PRŮHLEDNÝCH boxech. Všechna vystavená morčata musí být přítomna po celou dobu konání výstavy.

Posuzovatelé standard A, B,C – Andrea Kroftová, Eva Bednárová 

Standard A - 80 klecí (ve vlastních boxech)

Standard B - 10 klecí (ve vlastních boxech)

Standard B skinny/baldwin - 20 klecí (ve vlastních boxech)

Standard C - 30 klecí (ve vlastních boxech)

Na výstavě budou hodnoceni pouze jednotlivci , páry a kolekce. Označte v přihlášce. Na později přihlášené páry a kolekce nebude brán zřetel.. Mazlíci budou oceňováni v rámci podskupin. V případě, že se jedná o drátěnku napište to do barvy. Stejně jako páry bude vyhodnoceno z přihlášených morčat ve standardu C nejlepší genový skinny, nejlepší werewolf ,,drátěnka", nejlepší genový baldvin využitelný v chovu.  

Posuzování bude probíhat v sobotu 7. 10. 2023 od 9:00 hodin.Přejímka zvířat je od 7:30 - 8:30 hodin .Vyhlášení vítězů bude v 17:00. Pokud bude možno dříve, bude upřesněno na místě po vyhlášení.

Pro morčata bude zajištěno po celou dobu výstavy seno a granule. 
Výstavy se nemohou účastnit morčata s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem souvisejícím s odstraněním vady v exteriéru, tónování srsti je zakázáno.

Všechna vystavená morčata musí mít čestné prohlášení chovatele nebo platné veterinární potvrzení které nebude starší tří dnů. Zvířata musí být zdravá a bez vnějších parazitů. Je přísně zakázáno vystavovat březí či kojící samice.

 

Během celé výstavy si pořadatel vyhrazuje právo fotografovat vystavovaná morčata.

 

Udělované ceny:

Nejlepší morče v plemeni bez rozdílu třídy - 1. - 3. místo (1-3 morčata 1. místo, 4-6 morčat 1. a 2. místo, 7 a více morčat 1. - 3. místo)

Nejlepší krátkosrsté morče baby

Nejlepší krátkosrsté morče junior

Nejlepší krátkosrsté morče adult

Nejlepší dlouhosrsté morče baby

Nejlepší dlouhosrsté morče junior

Nejlepší dlouhosrsté morče adult

Nejlepší morče standardu B

Nejlepší mazlík

Podmínkou udělení ceny je bodový zisk minimálně 94 bodů včetně.

Prodej morčat nebude zpoplatněný, za prodej je zodpovědný chovatel.

Pozor ,v rámci plemen a BIS budou mladí chovatelé (JB) - oceňováni zvlášť.  

Výstavní poplatky:

Zápisné: 150,- Kč (v ceně je vstupné pro vystavovatele a katalog expozice morčat)

Startovné za 1 morče: 220,-Kč

Registrace na výstavu je na adrese http://vystavy.klubmorcat.cz .

Uzávěrka plateb 15.9.2023.  Zahraniční vystavovatelé mohou po předchozí dohodě platit poplatky na místě. Číslo účtu: 2101434480/2010, Variabilní symbol je přidělován registračním systémem, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Klecné musí být uhrazeno i v případě, že morčata, která máte přihlášená se nakonec výstavy nezúčastní.

Platba bude potvrzena při jejím zadání do registračního systémů na email, který jste použili při registraci na výstavu. 

 

Registrace morčat budou probíhat v odpoledních hodinách po dohodě s posuzovatelkami.


Vystavovatel svou registrací na výstavu souhlasí s výstavními podmínkami uvedenými výše a s uveřejněním svého jména a kontaktu ve výstavním katalogu.

 

Změny vyhrazeny.

 

Těšíme se na Vaši účast.