12. DUO výstava ušlechtilých morčat v Benešově nad Ploučnicí

Vážení chovatelé a přátelé morčat, dovoluji si vás pozvat na 12. DUO výstavu morčat v Benešově nad Ploučnicí. Výstava proběhne 27.4.2024 v prostorách benešovského Horního Zámku (Zámecká 51, 407 22 Benešov n/Ploučnicí).

Pro morčata budou připraveny klece s podestýlkou a senem. Domečky a pelíšky v klecích a boxech jsou povoleny.

Poplatky: - startovné (zápisné) 150Kč - klecné 220Kč - prodej 30Kč za jednu klec, v prodejní kleci je možné umístit max. 2 zvířata stejného pohlaví, dbejte prosím na správnou váhu, kondici a snášenlivost zvířat, prodej si zajišťuje každý sám.

Registrace na výstavu proběhne prostřednictvím registračního systému. Otevření registrací bude 7.4.2024 v 20.hod, uzávěrka registrací 16.4.2024. Platbu uhraďte bankovním převodem na č. ú. 166271329/0600, variabilní symbol vám vygeneruje registrační systém.

Přejímka morčat 7.30 – 8.30hod. Posuzovat bychom začali v 9hod. Při přejímce každý vystavovatel doloží potvrzení opatřené čestným prohlášením, že má chov prostý infekčních chorob a nákaz. Na výstavu budou přijata zvířata klinicky zdravá, přísný zákaz vystavení březích a kojících samic. Posouzení proběhne dle platného českého standardu.

Morčata získají během výstavy hodnocení od dvou posuzovatelů. K získání CAC je potřeba získat minimálně 96 bodů. Pořadí vítězů bude stanoveno součtem výsledků a to i v párech, skupinách a kolekcích. V případě bodové shody bude rozstřel.

Podmínkou k udělení ceny je bodový zisk minimálně 94 bodů.

Ocenění 1 – 3 morčata: 1 ocenění, 4 – 6 morčat: 2 ocenění, 7 – 9 morčat: 3 ocenění

1 – 3 nejlepší morče plemene a ve třídě

1 – 3 krátkosrsté

1 – 3 dlouhosrsté

1 – 3 bezsrsté

1 -  3    cuy

1 – 3 satén

1 – 3 pár, skupina, kolekce

1 – 3 mazlík

Čestná cena posuzovatelů, pořadatele.

Nejlepší jednobarevné, vícebarevné, s kresbou, aguti, solid aguti, solid argente

Nejlepší morče výstavy BEST IN SHOW.

Hlasovací ocenění: 1 – 3 morče sympaťák (pro veřejnost)

Za zvířata, která se nezúčastní výstavy nebudou vráceny výstavní poplatky. Výstavy se mohou zúčastnit i nečleni ČSCH. Změny ve prospěch výstavy a z důvodu zásahu vyšší moci vyhrazeny. Registrace morčat budou probíhat po dohodě s posuzovatelem, po skončení posuzování. Kontakt: Kadlecová Kateřina tel. 608977548 Smejkal Luděk tel. 728549219