Shows
0
Animals
0
Exhibitors
0

 

2. DUO výstava morčat Cihlička

Vážení chovatelé,

dovolujeme si Vás pozvat na 2. DUO výstavu morčat Cihlička, která se bude konat 2. 9. 2023 v kulturním domě v Ovesné Lhotě okr. Havlíčkův Brod. Výstava bude pro veřejnost otevřená od 9 do 17 hod., vstupné dobrovolné.

POSUZOVATELÉ: Mgr. Bc. Andrea Kroftová, Ing. Eva Levá + posouzení mazlíčků bude doplněno

Výstava proběhne formou TISCHSCHAU, tj. morčata budou vystavená ve svých vlastních PRŮHLEDNÝCH boxech. Všechna vystavená morčata musí být přítomna po celou dobu konání výstavy. S morčaty může manipulovat pouze majitel zvířete nebo osoba tímto pověřená. Pro morčata bude zajištěno pouze seno. Napáječky, misky, granule a jiné si zajistí každý vystavovatel sám.

Během celé výstavy si pořadatel vyhrazuje právo vyfotografovat vystavovaná morčata. Výstavy se nemohou zúčastnit morčata s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem souvisejícím s odstraněním vady v exteriéru tónování v srsti je zakázáno.

Pro přípravu morčat k posouzení bude vyhrazené místo (fén k zapůjčení)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

7:30 -8:30 přejímka morčat
9:00  začátek posuzování
12:00 -13:00 pauza na oběd (čas bude upraven dle potřeb a požadavků posuzovatelů)
17:00 – 18:00 vyhlášení výsledků a konec výstavy (půjde-li to, tak i dříve)

Koho lze na výstavu přihlásit

  • Standard A – hladké, anglický crested, americký crested, us teddy, rex, rozeta, švýcarský teddy, sheltie, coronet, texel, merino, peruánec, alpaka, lunkarya - peruánec, vše i v saténu

  • Standard B – cuy, baldwin, skinny

  • Standared C – mazlíci všech plemen

 

Veterinární podmínky

Morčata projdou veterinární přejímkou. Všechna vystavená morčata i prodejní morčata musí mít čestné prohlášení chovatele nebo platné veterinární potvrzení, které nebude starší tří dnů. Zvířata musí být zdravá a bez vnějších parazitů. Je přísně zakázáno vystavovat březí samice a kojící samice.

Registrace zvířat
Registrace proběhne po domluvě s posuzovatelkami po ukončení posuzování.

Prodej morčat
Prodej morčat si zajišťuje prodávající sám. Minimální váha prodávaných mláďat je 250g a minimální věk 4 týdny. V boxu smí být max. 3 zvířata stejného pohlaví. Prodejní morčata musí projít veterinární přejímkou.

Poplatky
Startovné – 120,- Kč (v ceně katalog a malé dárečky)
Klecné –
220,- Kč
Prodej – 50,- Kč

 

Počet vystavených morčat na jednoho vystavovatele není omezen.

Platbu zašlete na č.ú. 107- 7706410257 / 0100; jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované ve vaší přihlášce a do zprávy pro příjemce napište jméno CHS a Vaše jméno.

KONTAKTY

   Garant výstavy – Tomáš Cihlář – CHS Morčátka od Cihliček (tel. 732 950 935, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
   Spolupořadatel - Andrea Cihlářová – CHS Morčátka od Cihliček (tel.732 690 049 + WhatsApp, e-mail –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Otevření registrace a uzávěrka – na http://vystavy.klubmorcat.cz/
otevření registrace na výstavu: 2.7.2023 ve 20:00 hod.
datum uzávěrky přihlášek: 2.8.2022 ve 20:00 hod.
Platba musí být připsána na účet a přihláška musí být správně vyplněna. Za
všechna morčata, která budou v termínu uzávěrky přihlášena, budou veškeré výstavní poplatky vyžadovány. I v případě, že na výstavu nepřijdou!!! Přihlášená morčata, za která budou výstavní poplatky řádně uhrazeny, ale na výstavu se nedostaví, nemají nárok na vrácení poplatků.

Výstava se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Vystavovatel svou registrací na výstavu souhlasí výstavními podmínkami uvedených výše a uveřejněním svého jména a kontaktu do výstavního katalogu.

Občerstvení

Pro vystavovatele bude připravené občerstvení:

  • Káva, čaj, pivo, limo

  • Klobásky, párky popř. hromadná objednávka z Pizzerie (7km od Ovesné Lhoty)

Pro náročnější lze využít občerstvení v nejbližším městě – Světlá nad Sázavou.

Ocenění

BIS krátkosrsté, BIS dlouhosrsté, BIS standardu B výstavy

Nejlepší mazlík

1.,2., 3., nejlepší baby – v plemeni
1.,2., 3., nejlepší junior – v plemeni
1.,2., 3., nejlepší adult – v plemeni

1., 2., 3. - nejlepší krátkosrsté baby, junior, adult

1., 2., 3. - nejlepší dlouhosrsté baby, junior, adult

1., 2., 3. - nejlepší morče standardu B - baby, junior, adult

Nebude-li v plemeni přihlášen dostatečný počet morčat,bude počet zadávaných ocenění přímou úměrou klesat – sloučení tříd (5 a více -1-3. místo, 3-4 – 1-2 místo, 1-2 – pouze 1 místo). Podmínkou udělení ocenění je získání 93 bodů včetně.

 

Posuzovat se bude podle platného českého standardu, každé morče dostane dva posudky, přičemž bodové hodnocení těchto posudků se nebude sčítat, ale bude záležet pouze na jednom z nich (bude upřesněno v den výstavy).

Protest

Protest proti rozhodnutí posuzovatele není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů po porušení výstavních předpisů a pozic. Protest musí být podán písemně během výstavy, současně se složením jistiny 1000,-Kč. Na protest podaný později nebo ústní formou nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Pořadatel si vyhrazuje právo pronést změny výstavních podmínek nebo posuzovatelů v zájmu zdárného průběhu výstavy.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že si výstavu všichni užijeme v přátelské a pohodové atmosféře.