Shows
0
Animals
0
Exhibitors
0

 

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY

 

Srdečně Vás zveme na 6.  letní duo výstavu ušlechtilých morčat v Rakovníku.

 

Garanti: Iva Špačková (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Pavla Štruncová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Datum a místo konání výstavy: 1. 7. 2023
Rakovník, Vladislavova 278 - Český svaz chovatelů Rakovník

 

Přejímka: 7:15-8:15, morčata musí být umístěna v klecích do 8:30!!

 

POSUZOVÁNÍ:
Posuzování začne v 9:00, podle evropského standardu.
Posuzuje: Rita Ribeiro Hellman, Ing.  Eva Levá
                  mazlíčci – David Kreuz, Tomáš Szabó
Registrace morčat budou probíhat v průběhu odpoledne po dohodě s posuzovatelem.

 

 Pro přípravu morčat na posouzení budou vyhrazena místa. K posouzení nosí morčata vystavovatelé, nebo označené osoby pověřené vystavovatelem.

 

Výstavu lze obeslat morčaty všech plemen platného evropského standardu morčat:

 

·      standard morčat A - hladké, anglický a americký crested, rex, americký teddy (US-Teddy), rozeta, švýcarský teddy (CH-Teddy), šeltie, coronet, peruánec, texel, merino, alpaka, lunkarya-peruánec, všechna plemena i v saténu.

       ·      standard morčat B - skinny, baldwin, cuy

       ·     standard morčat C - mazlíčci

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

 

Přihlásit se na výstavu je umožněno všem členům ČSCH z.s. se zaplaceným členstvím pro rok 2022 a to od 26. 5. 2023 na http://vystavy.klubmorcat.cz/
Názvy plemen, barev a znaků do přihlášky vyplňujte celé a nepoužívejte zkratek.Dotazy k přihlašování posílejte na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Uzávěrka přihlášek je 16. 6. 2023 ve 20:00.

 Změny:  Jakékoliv změny je možno provést do 29 .6. 2023 do 12:00. Berte prosím na vědomí, že u přejímky nebudou změny umožněny a takové zvíře nebude mít nárok na umístění. Veškeré změny posílejte na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

·         Uzávěrka plateb: 16. 6. 2023

 

·          Startovné: 150 Kč          - zahrnuje vstupné +1 a výstavní katalog

 

·          Klecné: 200 Kč

·         Prodejní klec: 20 Kč

 

Platbu je třeba uhradit převodem na účet 2607373013/3030, jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované registračním systémem. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Zahraniční vystavovatelé mohou po domluvě platit výstavní poplatky na místě. Výstavní poplatky jsou po uzávěrce nevratné!

Dotazy týkajících se plateb posílejte na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

 

Všechna morčata přítomná ve výstavních prostorách musí být klinicky zdravá a budou kontrolována. Na výstavu je požadováno čestné prohlášení. Zvířata, která budou vykazovat známky onemocnění, nebudou na výstavu vpuštěna a to bez návratu klecného. Platí i pro prodejní zvířata.

 

Přísný zákaz vystavení březích nebo kojících samic. Prosíme, dávejte si pozor na vnější parazity.

 

 UMÍSTĚNÍ MORČAT DO KLECÍ:

 

Morčata budou krmena senem a granulovanou stravou, k dispozici bude zelenina. Prosíme vystavovatele o vlastní napáječky.


 

 V prodejní kleci mohou být nejvíce 3 morčata a to pouze stejného pohlaví.  Je povoleno umístit do klece domeček pro zvětšení komfortu vystavených zvířat. Domečky musí mít otevřenou přední stranu pro možnost manipulace a zároveň aby návštěvníci měli možnost vystavené morče vidět.

 

Stand. B - umístění ve vlastních boxech.

 

 Vystavená morčata musí být přítomna po celý výstavní den, tj. minimálně do 16:00.

 

PRODEJ:

 

Prodej je zajišťován prodejcem/vystavovatelem zvířete, nikoliv pořadatelem výstavy.
Mimo klecného se žádné další poplatky, ani procenta z prodeje se nevybírají. Možný je prodej morčat pouze s PP (průkaz původu) nebo VP (výpis předků). Doklady budou namátkově kontrolovány u přejímky a během výstavy.
 Morčata s váhou min. 250g.

 

OCENĚNÍ:

 

Nejlepší morče jednotlivého plemene (1. 2. 3. místo)

 

Nejlepší morče krátkosrsté (baby, junior, adult, 1. 2. 3. místo)

 

Nejlepší morče dlouhosrsté (baby, junior, adult, 1. 2. 3. místo)

 

Nejlepší morče bezsrsté (baby, junior, adult, 1. 2. 3. místo)

 

Nejlepší pár 

 

Nejlepší morče výstavy krátkosrsté - BIS

 

Nejlepší morče výstavy dlouhosrsté - BIS

  

Nejlepší morče výstavy bezsrsté – BIS

 

Nejlepší morče sta. C (1. 2. a 3. místo)

 

Cena pořadatele a posuzovatele

 

Ocenění bude uděleno při dostatečném počtu zvířat. V případě účasti méně než čtyř morčat v dané třídě budou třídy slučovány a to směrem k vyšší věkové třídě.

 

 Závěrem

 

 Ukončení výstavy je v 16:30, vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne po ukončení posuzování a zpracování výsledků, přibližně 17:00.

 

Vystavovatel zasláním přihlášky souhlasí s výstavními podmínkami a případným fotografováním svého morčete.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy.