Shows
0
Animals
0
Exhibitors
0

DUO Cavy show Mníšek pod Brdy 16.9.2023

Milí chovatelé morčat,

rádi bysme Vás pozvali na druhý ročník úspěšné DUO CAVY SHOW Mníšek pod Brdy

 

Datum, místo a forma konání
Výstava se uskuteční v sobotu 16.9.2022 v prostorách ZŠ Mníšek pod Brdy.

Výstava proběhne  formou TISCHAU, tzn. morčata budou vystavena ve vašich vlastních plastových průhledných boxech přiměřené velikosti.

Dbejte na vzájemnou snášenlivost zvířat.

Přihlásit se mohou všichni členové ČSCH bez ohledu na klubovou příslušnost.

Přihlásit lze všechna krátkosrstá a dlouhosrstá plemena EE standardu

Do standardu A minipli do uznávacího řízení, morčata v uznávacím řízení pro barvu a všechna plemena v saténu.

Standard B - Baldwin, Skinny a CUY

Standard C – mazlíci

Limit morčat na jednoho vystavovatele nebude nastaven.

Morčata mohou soutěžit jako jednotlivci nebo v párech.

Pár tvoří samec a samice stejného plemene a barvy.

DUA  Tvoří dva jedinci stejného pohlaví: dva samci, dvě samice, stejné barvy a plemene. Dua označujte do přihlášek.

TRIA se nebudou posuzovat.

 

Morčata během výstavy získají hodnocení od 2 posuzovatelů. Každý posudek je samostatný. Body se sčítají.

Hodnocena budou podle platného Evropského a Českého standardu, tzn. že k získání CAC je nutné získat v EE 95 a v Českém 96 a více bodů.

Zvíře přihlášené do EE standardu, nemůže být bez povolení pořadatele přeřazeno do standardu A a opačně.

 

Veterinární podmínky a přejímka
Přejímka morčat bude probíhat ráno od 7:00 do 8:00 hod, prosím, přijeďte včas.

Posuzování začne v 9:00 hodin.


Všechna vystavená morčata musí mít čestné prohlášení podepsané vystavovatelem nebo platné veterinární potvrzení od veterinárního lékaře, které nesmí být starší tří dnů. Morčata musí být zdravá a bez příznaků nemocí. Pozor na vnější parazity! Bude důkladně kontrolováno!!! Je zakázáno vystavovat březí či kojící samice.

Při přejímce bude vybrána záloha ve výši 200 Kč. Tato záloha Vám bude vrácena na konci výstavního dne po úklidu výstavního prostoru. Kdo nebude pomáhat výstavní prostory zálohu neobdrží zpět.

Všechna morčata musí být vystavena po celou dobu trvání výstavy a manipulovat s nimi mohou pouze jejich majitelé.

Každý vystavovatel je povinen si připravit a přinést svá morčata k posouzení sám nebo si za sebe zajistit náhradu a to jen jednu konkrétní osobu pro všechna svá morčata.

Předpokládaný konec výstavy je plánován kolem 18 hodiny.

 

Posuzování a registrace
Posuzování zajistí Eliška Poláčková CZ, Eva Bednárová SK a adepti na posuzovatele.

V prostoru posuzování se smí zdržovat vždy pouze po dobu nezbytně nutnou jedna konkrétní osoba která morče přinesla k posouzení a pořadatel.

Přinášející osoba nesmí mít výstavní podložku označenou logem CHS, nesmí s posuzovatelem nijak o zvířeti komunikovat do skončení posouzení.

Registrace morčat budou možné pouze pro vystavující a po předchozí domluvě s některým z posuzovatelů po skončení posuzování.

 

Otevření registrace
Přihlásit se na výstavu bude možné od 10.8.2023 prostřednictvím portálu http://vystavy.klubmorcat.cz/

 

Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je 31.8.2023. S přihláškou se odesílá platba výstavy!!!!!

Platba musí být připsána na účet a přihláška musí být správně vyplněna nejpozději 30.8.2022!!!

 

Změny budou možné v rámci barvy a pohlaví a to nejpozději týden před konáním výstavy!!!Za všechna morčata, která budou v termínu uzávěrky přihlášena, budou veškeré výstavní poplatky vyžadovány. A to i v případě, že nebudou nakonec vystavena.

Vystavovatelé za přihlášená morčata, za která budou výstavní poplatky řádně uhrazeny, ale na výstavu se nedostaví, nemají nárok na vrácení poplatků.

Žádné dodatečné změny ráno u přejímky již nebudou umožněny.

 

Poplatky
Zápisné    100,- dospělý chovatel

                 50,- Mladý chovatel
Startovné za jedno morče 200,- (2x 100,-) včetně katalogu a vstupného pro druhou osobu.


Platbu posílejte předem na účet č. 2102636308/2010 Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám automaticky přidělí registrační systém. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

 

Ocenění bude udělováno součtem bodů obou výstav.

Bude zadáváno

Nejlepší morče výstavy BIS standardu A, EE, B a C - rozstřelem z 1.2 a 3. míst nejlepších morčat standardu A, EE, B a C.

1., 2., 3. - nejlepší morče standardu A
1., 2., 3. - nejlepší morče standardu EE
1., 2., 3. - nejlepší morče standardu B

1., 2., 3. - nejlepší morče standardu C - mazlík1., 2., 3. - pár oceněno a vyhlášeno bude u stolu rozstřelem

 

1., 2., 3. - DUO oceněno a vyhlášeno bude u stolu rozstřelem


Čestná cena posuzovatele 2x
Čestná cena pořadatele 2x

Nejlepší v plemeni součtem obou posudků.

 

 


Počet oceněných míst v jednotlivých kategoriích bude stanoven úměrně počtu přihlášených morčat. Uvedený seznam ocenění je pouze orientační.
Podmínkou pro udělení ocenění je minimální bodový zisk 94 bodů včetně.

 

Prodej morčat:

Prodávat se smějí morčata s váhou min 300g která prošla přejímkou. Prodejní poplatek je 10% z prodejní ceny za zvíře.

Kontakt na pořadatele - výstavní výbor:

Martin Cihla Předseda ZO Mníšek pod Brdy - předseda výstavního výboru - Předseda ZO ČSCH Mníšek pod Brdy

Tomáš Vacek Jednatel ZO Mníšek pod brdy - Garant výstavy - jednatel ZO ČSCH Mníšek pod Brdy a předseda chovatelské sekce chovatelů hlodavců v ZO.

Tel: 608 755 595

Tel: 731 647 205

 

Vstup psů do výstavních prostor i areálu budovy je zakázán.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek (v souvislosti s aktuálním vývojem kolem koronaviru a následnými vládními opatřeními) nebo posuzovatelů v zájmu zdárného průběhu výstavy.

Pořadatel nenese odpovědnost za případnou zdravotní indispozici přímo i nepřímo spojenou s účastí na výstavě.

V případě nekonání výstavy z vyšší moci( koronavirová opatření, nemoc apod.) nebudou poplatky z výstavy vráceny, budou použity na úhradu nákladů spojených s výstavou.

Protest

Protest proti rozhodnutí posuzovatele není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů po porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně během výstavy, současně se složením jistiny 1000,-Kč. Na protest podaný později nebo ústní formou nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Pořadatel si vyhrazuje právo pronést změny výstavních podmínek nebo posuzovatelů v zájmu zdárného průběhu výstavy.

 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že si výstavu všichni užijeme v přátelské a pohodové atmosféře.