It's showtime - výstavy morčat

Výstav
0
Zvířat
0
Vystavovatelů
0

Nadcházející výstavy

2021
září
2. Výstavní expozice morčat Přerov (18.9.2021, Přerov, Česká republika)
4. aguti výstava morčat Libčany rozšířená o kresby (19.9.2021, Libčany (okr. Hradec Králové), Česká republika)
10. VÝSTAVA MORČAT V TURKOVICÍCH (25.9.2021, Turkovice, ČR)
říjen
6. Žižkovská DUO výstava morčat (2.10.2021, Praha 3, Česká republika)
21. výstava morčat Rychnov nad Kněžnou (16.10.2021, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika)
41st CAVY SHOW FOR PETS 2021 (21.10.2021, Praha, Česká republika)
42nd CAVY SHOW FOR PETS 2021 (22.10.2021, Praha, Česká republika)
43rd CAVY SHOW FOR PETS 2021 (23.10.2021, Praha, Czech Republic)
44th CAVY SHOW FOR PETS 2021 (24.10.2021, Praha, Česká republika)
Exotika 2021 (30.10.2021, Lysá nad Labem, Česká republika)
2022
leden
8th WINTER DOUBLE CAVY SHOW (8.1.2022, Praha, Česká republika)
červenec
Dobronice 2022 (23.7.2022, Dobronice u Bechyně, Česká republika)
29. Velkolosenická výstava morčat (30.7.2022, Velká Losenice, Česká republika)
30. Velkolosenická výstava morčat (31.7.2022, Velká Losenice, Česká republika)
srpen
21. Speciální výstava morčat (12.8.2022 - 14.8.2022, Praha 9 Hostivař, Česká republika)

 přátelské setkání chovatelů  s posouzením 😊

Srdečně Vás zvu na přátelské setkání chovatelů s posouzením přihlášených morčat.

Tentokrát na Vás nebudou čekat poháry, ceny a rozstřely.......určitě se ale kromě posouzení svých zvířat a rady od posuzovatelů a ostatních chovatelů můžete těšit na kávu, něco dobrého k ní, ale hlavně na popovídání si nejen o morčatech, jelikož to nám, co se roky potkáváme na výstavách, myslím nejvíce chybí.

Pokud situace dovolí, výstava bude přístupna veřejnosti.


Garant: Soňa Vášová -   CHS z Turkovic  eva.sv@seznam.cz    tel. 724062014

Datum konání výstavy: 25. 9. 2021  

 

Otevření výstavy pro veřejnost:  9 – 15 hodin

Kulturní zařízení v obci Turkovice, okres Pardubice čp. 9

 

Posuzuje MVDr. Denisa Vítková a Eliška Poláčková dle platného českého standardu, pořádání výstavy se řídí platnými zásadami pro pořádání přehlídek a výstav ČSCH.

 

Registrace morčat bude umožněna přihlášeným chovatelům na výstavu, po ukončení posuzování. Dalším chovatelům pouze, pokud to dovolí opatření, platná v době konání výstavy a za podmínky splnění doložení bezinfekčnosti.

 

Výstava může být obeslána všemi plemeny českého standardu morčat A a B - skinny, baldwin.

 

Výstava proběhne formou TISCHSCHAU, tzn. morčata budou vystavena ve vlastních boxech (přepravkách) přiměřené velikosti. Všechna zvířata musí být přítomna do ukončení výstavy.              

Každý vystavovatel je povinen odnést morčata k posouzení sám, nebo za sebe mít domluvenou náhradu. Během posuzování zvířete není dovoleno jakkoliv narušovat či ovlivňovat posouzení, dotazy k posuzovanému zvířeti můžete vznést až po uložení výsledné známky.

 

Každé morče získá během výstavy dva posudky.

 

Přihlašování na výstavu proběhne elektronicky na adrese http://vystavy.klubmorcat.cz/
a bude spuštěno dne 5. 9. 2021 ve 20:00.
Uzávěrka přihlášek je dne 16. 9. 2020 ve 20:00

Do 16. 9. 2020 musí být platba připsána na účet pořadatele a přihláška musí být správně vyplněna, jinak budou místa postoupena dalším zájemcům.

Vystavovatel je povinen uvést do přihlášky správné údaje.

Za všechna morčata, která budou v řádném termínu uzávěrky přihlášena, budou veškeré výstavní poplatky vyžadovány, a to i v případě, že na výstavu nepřijedou.

Neúčast vystavovatele, nebo přihlášeného zvířete z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku.

Po uzávěrce je možná záměna přihlášeného zvířete pouze se souhlasem pořadatele.
Podmínkou přihlášení na výstavu je členství ČSCH. 

Vystavovatel svou registrací na výstavu dává souhlas se všemi výstavními podmínkami. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek, kapacitu míst, nebo posuzovatele v zájmu zdárného průběhu výstavy a pořizovat a zveřejnit z výstavy dokumentační fotografie. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku vystavovatele, který neuhradil poplatky za přihlášená morčata v předchozích výstavách, nebo se výstavy bez řádné omluvy nezúčastnil.

                                    

Prodej morčat je umožněn pouze přihlášeným vystavovatelům a posuzovatelům, a to ve vlastním boxu přiměřené velikosti, podmínkou je váha morčete minimálně 300 gr. a stáří alespoň jeden měsíc. Samotný prodej si zajišťuje každý vystavovatel sám. Z prodeje nebudou vybírány žádné poplatky.

 

Přejímka  - v den výstavy od 7:30 do 8:30 hodin.

Z výstavy se vylučují morčata s operativním, nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru. Změny v exteriéru morčete prováděné lakováním, olejováním, tónováním srsti jsou zakázány. Všechna zvířata musí být klinicky zdravá a musí mít čestné prohlášení o zdravotním stavu chovu podepsané chovatelem, včetně zvířat v prodejní expozici! Zvířata přijímána na výstavu budou procházet veterinární kontrolou zdravotního stavu a v případě jakýchkoliv pochybností NEBUDOU VPUŠTĚNA DO VÝSTAVNÍHO PROSTORU a budou neprodleně vrácena majiteli na jeho náklady! Zvířata, která neprojdou veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit. Pozor na vnější parazity! Je zákaz vystavovat březí a kojící samice!

  NA VÝSTAVĚ NEBUDOU UDĚLENA ŽÁDNÁ OCENĚNÍ.

Vážení chovatelé, počítejte prosím s tím, že musíme splnit mimořádná a ochranná opatření, která budou platná v době konání výstavy. Vzhledem k tomu, že budou jistě upravena, je tu nebudu vypisovat. Ta současná všichni znáte, proto s nimi počítejte.

  

Děkuji za přízeň a těším se na shledání u nás v Turkovicích.

                         Soňa Vášová CHS Z TURKOVIC