It's showtime - výstavy morčat

Výstav
0
Zvířat
0
Vystavovatelů
0

Nadcházející výstavy

2021
srpen
Dobronice 2021 (21.8.2021, Dobronice u Bechyně, Česká Republika)
Srpnová dvoudenní DUO výstava morčat Příbram ( 28.8.2021) (28.8.2021 - 29.8.2021, Příbram, Česká Republika)
Srpnová dvoudenní DUO výstava morčat Příbram ( 29.8.2021) (29.8.2021, Příbram, Česká Republika)
září
2. Výstavní expozice morčat Přerov (18.9.2021, Přerov, Česká republika)
10. VÝSTAVA MORČAT V TURKOVICÍCH (25.9.2021, Turkovice, ČR)
říjen
6. Žižkovská DUO výstava morčat (2.10.2021, Praha 3, Česká republika)
41st CAVY SHOW FOR PETS 2021 (21.10.2021, Praha, Česká republika)
42nd CAVY SHOW FOR PETS 2021 (22.10.2021, Praha, Česká republika)
43rd CAVY SHOW FOR PETS 2021 (23.10.2021, Praha, Czech Republic)
44th CAVY SHOW FOR PETS 2021 (24.10.2021, Praha, Česká republika)
2022
leden
8th WINTER DOUBLE CAVY SHOW (8.1.2022, Praha, Česká republika)
srpen
21. Speciální výstava morčat (12.8.2022 - 14.8.2022, Praha 9 Hostivař, Česká republika)

PODMÍNKY akce Dobronice 2021

21.8.2021

 

Milí chovatelé morčat,

rád bych Vás tímto pozval na morčecí piknikové setkání s posouzením v obci Dobronice u Bechyně ležící v jižních Čechách na řece Lužnici.

 

Datum, místo a forma konání
Setkání se uskuteční v sobotu 21.8.2021 v chatové oblasti obce Dobronice u Bechyně a proběhne formou TISCHSHAU, tzn. že morčata budou ve vašich vlastních boxech nebo přepravkách přiměřené velikosti. Proto dbejte na vzájemnou snášenlivost zvířat.

Přihlásit lze všechna krátkosrstá a dlouhosrstá plemena standardu A: hladké, anglický crested, americký crested, rex, us teddy, rozeta, švýcarský teddy, sheltie, coronet, peruánec, texel, merino, alpaka, lunkarya-peruánec. Vše i v saténu.

Do standardu B pak cuy, skinny a baldwin.

Do standardu C pak mazlíky, „nečistokrevná“ morčata apod.

Limit morčat na jednoho chovatele nebude nastaven.

Morčata mohou soutěžit pouze jako jednotlivci.

 

Morčata během akce získají hodnocení od posuzovatele, ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí vítězů jednotlivých plemen. V případě bodové shody bude následovat rozstřel.

Hodnocena budou podle platného českého standardu, tzn. že k získání CAC je nutné získat 96 a více bodů.

 

Podmínky a přejímka
Přejímka morčat bude probíhat dopoledne od 10:00 do 10:45.
Všechna prezentovaná morčata musí mít čestné prohlášení podepsané chovatelem nebo platné veterinární potvrzení od veterinárního lékaře, které nesmí být starší tří dnů. Morčata musí být zdravá a bez příznaků nemocí. Pozor na vnější parazity! Je zakázáno prezentovat březí či kojící samice.

 

Manipulovat s morčaty mohou pouze jejich majitelé. Každý přihlášený chovatel je povinen si připravit a včas přinést svá morčata k posouzení sám nebo si za sebe zajistit náhradu a to jen jednu konkrétní osobu pro všechna svá morčata.

 

Posuzování a registrace
Posuzování zajistí Mgr. Jiří Kytner.

Registrace morčat budou probíhat po posouzení pouze pro přihlášené chovatele a po předchozí domluvě s posuzovatelem.

Po zpracování výsledků proběhne kolem 16 hod malé neformální vyhlášení několika oceněných morčat a v případě příznivého počasí bude následovat společné venkovní posezení a grilování – bude upřesněno emailem v týdnu konání akce.

Otevření registrace
Přihlásit se na akci bude možné 1.8.2021 od 20:00 prostřednictvím portálu http://vystavy.klubmorcat.cz/

 

Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek i plateb je 8.8.2021. Po tomto datu již nebudou změny možné. Platba musí být připsána na účet a přihláška musí být správně vyplněna.

Za všechna morčata, která budou v termínu uzávěrky přihlášena, budou veškeré poplatky vyžadovány. A to i v případě, že nebudou nakonec prezentována.
Morčata, jenž budou po uzávěrce zaměněna za jiná, nebudou posouzena.
Chovatelé za přihlášená morčata, za která budou poplatky řádně uhrazeny, ale na akci se nedostaví, nemají nárok na vrácení poplatků.

Žádné dodatečné změny ráno u přejímky nebudou umožněny.

 

Poplatky
Zápisné 50,-
Startovné za jedno morče 80,-


Platbu posílejte předem na účet č. 2638683073/0800. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám automaticky přidělí registrační systém. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

 

Ocenění
Nejlepší krátkosrsté morče
Nejlepší dlouhosrsté morče
Nejlepší morče standardu B
Nejlepší mazlík
1., 2., 3. - nejlepší morče v plemeni
Čestná cena posuzovatele
Čestná cena pořadatele

Počet oceněných míst v jednotlivých kategoriích bude stanoven úměrně počtu přihlášených morčat. Uvedený seznam ocenění je pouze orientační.
Podmínkou pro udělení ocenění je minimální bodový zisk 94 bodů včetně.

 

Prodej morčat
Prodej morčat nebude umožněn.

 

Hygienické podmínky pro přihlášené
Každý přihlášený chovatel musí:

a) absolvovat nejdéle 7dní před RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovat nejdéle 72 hodin před POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) být očkován/a proti onemocnění covid-19 a doložit národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

·         od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

·         od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

·         od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) prodělat laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 kdy uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 

Kontakt na pořadatele
David Kreuz – 723 875 898

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Akce se koná na soukromém pozemku, proto jsou chovatelé povinni řídit se případnými pokyny pořadatele, dále není přístupná veřejnosti a je zcela bez sponzorů.

Vstup psů na akci je zakázán.

V případě jakéhokoliv dotazu mě neváhejte kontaktovat.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny podmínek (v souvislosti s aktuálním vývojem vládních nařízení) nebo posuzovatelů v zájmu zdárného průběhu akce.Začátek formuláře

Pořadatel nenese odpovědnost za případnou zdravotní indispozici přímo i nepřímo spojenou s účastí na akci.