It's showtime - výstavy morčat

Výstav
0
Zvířat
0
Vystavovatelů
0

Nadcházející výstavy

2019
říjen
3. BRNĚNSKÁ DUO VÝSTAVA MORČAT (26.10.2019, Brno-Kníničky, ČR)
listopad
10. výstava morčat Čakovičky (2.11.2019, Nová Ves, ČR)
Breed Specific European Show 2019 (15.11.2019 - 16.11.2019, Lysá nad Labem, Česká republika)
9TH DOUBLE CAVY SHOW LYSÁ NAD LABEM 2019 (16.11.2019, Lysá nad Labem, Czechia)
prosinec
12. Vánoční výstava ušlechtilých morčat DUO Tischschau (7.12.2019, Olomouc, ČR)
2020
leden
7th Winter Double Cavy Show (11.1.2020, Praha 15 Hostivař, Česká republika)
únor
1. Výstava morčat - podhostýnská, Chvalčov (15.2.2020, Chvalčov, Česká republika)
1. Sněženková DUO výstava ušlechtilých morčat, Třemošná u Plzně (29.2.2020, Třemošná u Plzně, Česká republika)
březen
8. Malá Pražská výstava morčat (14.3.2020, Praha 4 Modřany, Česká republika)
20. jubilejní duo výstava morčat Rychnov n. Kn. (21.3.2020, Rychnov nad Kněžnou, Czech Republic)
3. Moravskoslezská DUO výstava morčat v Orlové (28.3.2020, Orlová, Česká republika)
duben
9. DUO výstava morčat Benešov nad Ploučnicí - Velikonoční (11.4.2020, Benešov nad Ploučnicí, Česká Republika)
17th CAVY SHOW FOR PETS 2020 (16.4.2020, Praha 9 - Letňany, Česká republika)
18th CAVY SHOW FOR PETS 2020 (17.4.2020, Praha 9 - Letňany, Česká republika)
19th CAVY SHOW FOR PETS 2020 (18.4.2020, Praha 9 - Letňany, Česká republika)
20th CAVY SHOW FOR PETS 2020 (19.4.2020, Praha 9 - Letňany, Česká republika)
červen
1.Hanácká duo výstava morčat v Dětkovicích (6.6.2020, Určice, okr.Prostějov, ČR)
2. Krajská výstava mladých chovatelů zvířat Středočeského kraje a Prahy (20.6.2020 - 21.6.2020, Rudná, Česká republika )
srpen
21. Speciální výstava morčat (7.8.2020 - 9.8.2020, Praha 9 Hostivař, Česká republika)
2. výstava morčat Tuněchody 2020 (30.8.2020, Tuněchody, Česká republika)
20. Speciální výstava morčat
Výstavní podmínky
Toulcův dvůr - Praha 10
9.8. - 11.8.2019
Pořadatel: ČSCH Specializovaná organizace chovatelů morčat ve spolupráci s Ústřední odbornou komisí chovatelů hlodavců
Generální sponzor výstavy – Asan, Tommiland
Výstavní výbor
Garant výstavy: Mgr. Bc. Andrea Kroftová (tel: 608 308 802)
Posuzovatelé
Jan Schop, Bertus van Dijk
Překladatelé: zkušení chovatelé znající terminologii
V případě závažných problémů si výstavní výbor vyhrazuje právo na změnu posuzovatele u jednotlivých standardů.
Všeobecné podmínky
Klece budou po celou dobu výstavy podestlány stelivem Asan – generální sponzor výstavy.
Pořádání výstavy se řídí platnými zásadami pro pořádání přehlídek a výstav ČSCH.
Posouzení proběhne podle Evropského standardu. CAC bude udělován od 95 bodů výše, v případě slovního hodnocení HV a výše. Evropský standard na webu EE (web EE http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/EE-STANDARD-2017.pdf)
Plemena skinny a baldwin budou mít COA výstavu.
Mazlíci budou posuzovány podle českého standardu platného od 1.7.2019.
V rámci výstavy bude probíhat posuzovatelské zkouška a školení posuzovatelů. Vystavovatel souhlasí se zapůjčením zvířete v rámci školení a zkoušky.
Pořadatel organizuje fotografování oceněných morčat, vystavovatel souhlasí se zapůjčením zvířat pro účely fotografování.
Podestýlka, krmivo a napájení je zajištěno pořadatelem po celou dobu výstavy.
Výstavu lze obeslat morčaty plemen dle platného Evropského standardu morčat, českého standardu C + cuy.
Morčata budou rozdělena do věkových tříd:
Baby – do pátého měsíce stáří, minimální hmotnost 500g (narozena od 9. 3. 2019 dosud)
Junior – od dosaženého pátého měsíce věku do devátého měsíce věku (od 10. 11. 2018 do 10.3. 2019 včetně)
Adult – od dosaženého devátého měsíce věku (dříve než 10. 11. 2018)
Přesný datum narození je vystavovatel povinen uvést v přihlášce. V případě, že bude zjištěn chybně uvedený datum narození, který ovlivní zařazení do třídy, zaniká nárok na udělení ceny. Informace o zařazení do věkové třídy je uvedena u přihlášeného zvířete v reg. systému.
Na výstavě budou hodnoceny páry, pár tvoří zvířata samec a samice stejného vystavovatele, plemene a barvy.
Na výstavě budou hodnoceny kolekce u standardu A, které budou hodnoceny dle platného Evropského standardu. Kolekci tvoří 4 morčata - stejný vystavovatel, stejné plemeno, barva, třída, obě pohlaví.
Na výstavě budou hodnoceny chovné skupiny u standardu A. Chovnou skupinou se rozumí 4 zvířata jednoho vystavovatele, kde jsou zastoupena obě pohlaví v různých třídách.
Páry, chovné skupiny a kolekce budou vyhodnocovány na základě bodového zisku či známek, v případě shody bodů či známek bude určeno pořadí posuzovatelem. Exteriérová shoda není primárním kritériem hodnocení.
Přihlášená zvířata se budou přebírat ve čtvrtek 8. 8. 2019 od 19:00 do 20:00 hodin a v pátek 9. 8. 2019 mezi 7:00 a 8:00 hodinou.
Posuzování morčat bude přístupné veřejnosti. V pátek a sobotu proběhne posouzení EE standardu, cuy a C (osrstění i bezsrstí mazlíci). Přesný program bude dostupný na výstavišti.
Ve standardu C mohou vystavovat pouze vystavovatelé, kteří budou na výstavě osobně přítomni.
Výdej vystavených zvířat bude v neděli 11. 8. 2019 v odpoledních hodinách cca 16:00. Je zakázáno odvážet zvířata před ukončením výstavy! Každý vystavovatel je povinen vyčistit klec po svém morčeti. Při přejímce bude vybrána záloha ve výši 200,- Kč od dospělých vystavovatelů, která bude vrácena vystavovateli po skončení likvidace výstavy v neděli 11. 8. 2019, nebude zasílána poštou, zálohu je nutné vyzvednout osobně (není možné posílat jednoho zástupce s 5 lístečky). V případě, že vystavovatel nebude pomáhat, záloha propadá a bude zahrnuta do příjmu výstavy.
Slavnostní předání udělených cen proběhne v neděli 11. 8. 2019 cca v 15:30.
Na místě není možné ponechat přepravky ani jiné předměty! Po umístění zvířat do výstavních klecí, je majitel povinen si vše odnést a znovu přinést až na převzetí zvířat! Výstavní výbor neručí za odložené předměty.
Pořadatel výstavy odpovídá pouze za škody vzniklé při zcizení, zaviněném poškození nebo zaviněném úhynu zvířete na výstavě 5 násobkem výše klecného a vychází z platných zásad pro pořádání přehlídek a výstav ČSCH (5x150Kč = 750Kč). V případě, že se jedná o prodejní zvíře, kde prodejní cena nedosahuje této výše (750Kč), bude vyplacena prodejní cena, ponížená o provizi z prodeje. Týká se pouze morčat, která byla řádně přihlášena do výstavní nebo prodejní expozice.
Během výstavy mohou s morčaty manipulovat jen osoby označené a pověřené výstavním výborem, nošení morčat k posouzení je povolen pouze osobám tomu určeným, kteří budou instruováni jak s připraveným morčetem nakládat . Během posuzování zvířete není dovoleno jakkoliv narušovat či ovlivňovat posouzení zvířete. Jakýkoliv vstup do posouzení je možný až po uložení výsledné známky.
Posouzení bude v anglickém jazyce. Výsledná bodová známka odpovídá Evropskému standardu.
Na výstavě budou organizovány registrace, časový harmonogram bude uveden na webu www.klubmorcat.cz a ve Stájích Toulcova dvora.
Zasílání drahou není možné.
Veterinární podmínky
Z důvodu zachování komfortu zvířat doporučujeme zajistit domečky pro zvířata. Domečky musí mít nejméně přední stranu otevřenou tak, aby bylo možné se zvířaty manipulovat a návštěvníci měli možnost vystavené zvíře vidět.
Z výstavy se vylučují morčata s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru. Změny v exteriéru morčete prováděné lakováním, olejováním, tónováním srsti jsou zakázány.
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá a musí mít čestné prohlášení o zdravotním stavu chovu podepsané chovatelem, včetně zvířat v prodejní expozici!
Do výstavního prostoru budou vpuštěna pouze přihlášená zvířata a zvířata k prodeji s vyplněnou soupiskou! Zvířata přijímána na výstavu budou procházet přísnou veterinární kontrolou zdravotního stavu a v případě jakýchkoliv pochybností NEBUDOU VPUŠTĚNA DO VÝSTAVNÍHO PROSTORU a budou neprodleně vrácena majiteli na jeho náklady! Zvířata, která neprojdou veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit. Zvířata budou při přejímce označena číslem ve formě náplasti na ucho.
Pozor na vnější parazity!
Je zákaz vystavovat březí a kojící samice!
V případě nekonání výstavy z objektivních příčin budou výstavní poplatky využity na náklady spojené s likvidací výstavy. Neúčast vystavovatele nebo přihlášeného zvířete z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku.
Uzávěrka přihlášek na výstavu je 15. 7. 2019. Registrační systém bude spuštěn 1. 6. 2019 ve 20:00. Kapacita klecí je pro standard A- 240, B-10 (jen pro standardní cuye), C 20 a 30 klecí pro prodej morčat. Po uzávěrce není již možná změna vystavených zvířat, vyjma situace, kdy se bude provádět změna ve stejném plemeni, barevné kombinaci a věkové třídě (tedy mění se pouze pohlaví zvířete). Tuto změnu je povinen vystavovatel výslovně nahlásit při přejímce. Po ukončení přejímky, tj. 9.8.2019 8:00 není již žádná změna možná a zvíře bude posouzeno a na základě informací z přihlášky. Změna mimo již přihlášenou barevnou kombinaci, plemeno a třídu se nepřipouští! Změny v párech, kolekcích a chovných skupinách musí být také výslovně nahlášeny při přejímce zvířat. Ke změně bude vydáno vystavovateli papírové potvrzení.
Mezní termín zaplacení výstavních poplatků je 15. 7. 2019. Výstavní výbor si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku při nedodržení termínu zaplacení výstavního poplatku. V případě, že bude tato přihláška přijata a zvíře bude uveřejněno v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně i v případě, že se výstavy nezúčastní, platí i pro zahraniční vystavovatele.
Poplatky není možné hradit v hotovosti na místě a je nutné provést celou platbu nejpozději do termínů uvedených výše (neplatí pro zahraniční vystavovatele).
Pro standard A, C není stanoven žádný limit, ale maximálně 3 prodejní klece. Prodejní klece budou k dispozici pouze vystavovatelům standardu A, C, posuzovatelům a členům výstavního výboru.
Přesné časové plány budou zveřejňovány dle aktuální situace na výstavišti.
Poplatky
Zápisné: 150,- Kč (člen ČSCH), 300,- Kč (nečlen ČSCH - k částce v systému je nutné 150,- Kč pro nečlena přičíst)
Startovné za morče: 150,- Kč
Každý vystavovatel dostane zdarma katalog a volnou vstupenku na výstavu.
Platbu je třeba uhradit převodem na účet:
Číslo účtu - 135300369
Kód banky - 0800
Variabilní symbol -dle vygenerovaného kódu v registračním systému
Zpráva pro příjemce -jméno a příjmení
 
Prodej morčat na výstavě
Bude otevřena prodejní expozice morčat.
Všechna prodejná morčata musí mít platné veterinární potvrzení, odevzdává se ráno při přejímce.
V prodejní expozici mohou prodávat morčata jen vystavovatelé, kteří zároveň vystavují alespoň 3 morčata. (od této podmínky jsou osvobozeni členové výstavního výboru a posuzovatelé).
Do prodejních klecí lze umístit i více morčat za předpokladu, že jsou stejného pohlaví, od jednoho prodávajícího a že se zvířata snesou. Do prodejních klecí lze umístit maximálně 3 mláďata nebo 1 dospělé morče. Minimální cena morčete v prodejní expozici je 300,- Kč. Poplatek z prodeje je 20%. Prodaná morčata z prodejní expozice se vydávají kupujícímu ihned.
Prodaná vystavená morčata se budou vydávat v neděli po celý den (tj. od 9:00- 15:30 hodin). Výjimky může povolit pouze výstavní výbor, příp. garant výstavy na základě předchozí žádosti.
Prodávaná mláďata musí být starší čtyř týdnů a mít minimální váhu 300g! V případě pochybností o váze bude morče u veterinární přejímky morče převáženo.
Počet prodejných klecí je třeba objednat spolu s přihláškou vystavovaných morčat. Při přejímce je majitel povinen odevzdat soupisku prodávaných morčat s pevnou cenou vedoucímu prodejní expozice a to včetně vyplněných prodejních lístků. V případě, že má prodávané zvíře průkaz původu, majitel jej odevzdá spolu se soupiskou zvířat vedoucímu prodejní expozice – bude doplněno na výstavišti. Prodejní lístky a soupiska jsou ke stažení na www.klubmorcat.cz.
Každý prodejce je povinen zajistit si vlastní krabičky na prodejná morčata!
Prodej budou zajišťovat pouze osoby určené výstavním výborem!
Je zákaz jakéhokoliv jiného prodeje zvířat, než je prodej zvířat vystavených a zvířat v prodejní expozici. Vystavovatel nesmí poskytnout prodejní místo chovateli, který není na výstavu přihlášen. Jakákoliv nestandardní situace musí být řešena s výstavním výborem.
Doplňování prodejních zvířat je možné pouze v ranních hodinách, další informace poskytne vedoucí prodeje či člen výstavního výboru. Takto dohlášená zvířata budou také procházet veterinární přejímkou a musí mít platné čestné prohlášení.
Výstavní klece není možné zaměnit za prodejní !!!
Ocenění
Ocenění pro vítězná morčata jsou rozdělena dle hodnoty na 4 skupiny. Sestupně A, B, C, D. První místo bude zadáno vždy, bez ohledu na počet přihlášených zvířat, tedy nebudou se slučovat věkové třídy. Pro zadání ceny musí být zvíře ohodnoceno nejméně 94 body (odpovídá známce velmi dobré - SG) a více.
Způsob volby nejlepších vítězných morčat je v plné kompetenci posuzovatelů.
Ocenění typu A: bude uděleno nejlepšímu krátkosrstému a nejlepšímu dlouhosrstému morčeti výstavy a nejlepšímu morčeti standardu C
Ocenění typu B: budou udělena první tři místa za nejlepší krátkosrstá, dlouhosrstá morčata.
Ocenění C: budou udělena za nejlepší morče v plemeni, v jednotlivých věkových kategoriích – baby, junior, adult. Minimální počet pro zadání všech tří míst je sedm přihlášených morčat do dané kategorie, při nižším počtu morčat bude přímou úměrou klesat počet udělených cen.
Ocenění D: Pokud bude přihlášeno minimálně 5 morčat stejné barvy a plemene, např. 5 hladkých v červené barvě, bude udělena cena za nejlepší hladké červené. Na nejlepší morčata těchto zvláštních kategorií budou udělována ocenění typu D.
Kolekce: U kolekcí budou udělena první 3 místa v kategoriích krátkosrstá, dlouhosrstá (minimální počet pro zadání prvních třech míst je pět kolekcí, při nižším počtu kolekcí bude přímou úměrou klesat počet udělených cen nebo budou sloučeny).
Chovné skupiny: U chovných skupin budou udělena první 3 místa v kategoriích krátkosrstá, dlouhosrstá (minimální počet pro zadání prvních třech míst je pět chovných skupin, při nižším počtu kolekcí bude přímou úměrou klesat počet udělených cen nebo budou sloučeny).
Páry: Bude udělováno prvních 5 míst v kategoriích krátkosrstých a dlouhosrstých párů. (minimální počet pro zadání prvních pěti míst je 10 párů, při nižším počtu párů bude přímou úměrou klesat počet udělených cen nebo budou kategorie sloučeny).
Bude udělena cena „Nejlepší morče českého chovu“ za krátkosrsté a dlouhosrsté - této soutěže se může zúčastnit pouze morče narozené v rámci registrované CHS v České republice, tj. importovaná morčata se této soutěže nemohou zúčastnit.
Bude udělena cena „Nejlepší morče zahraničního vystavovatele“ – této soutěže se mohou zúčastnit pouze vystavovatelé, kde kontaktní adresa je mimo ČR.
„Nejlepší morče mladého vystavovatele“ – této soutěže se mohou zúčastnit vystavovatelé, kteří jsou narozeni od roku 2001 včetně.
Bude udělena cena „Morče senior" - této soutěže se mohou zúčastnit morčata starší tří let, tj. narozena před datem 9.8.2016.
Případná další ocenění závisí na sponzorech, kteří podpoří výstavu.
Protest
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně během konání výstavy, současně se složením jistiny 1 000,- Kč. Na protest podaný později nebo ústní formou nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Závěr
Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy.
Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny posuzovatelů (pokud to bude nezbytně nutné) v zájmu zdárného průběhu výstavy.
V případě hrubého porušení výstavních podmínek bude situace řešena individuálně, dle kárného řádu ČSCH v závislosti na závažnosti provinění, toto se vztahuje také na možnost odebrání ocenění např. při vystavení březích samic.