VÝSTAV
0
ZVÍŘAT
0
VYSTAVOVATELŮ
0

Nadcházející výstavy

2023
prosinec
3. BOLESLAVSKÁ BAREVNÁ DUO výstava ušlechtilých morčat (10.12.2023, Mladá Boleslav, Česká republika)
2024
leden
10th WINTER DOUBLE CAVY SHOW (6.1.2024, Praha 15 Hostivař, Česká republika)
březen
2. Velikonoční Duo Cavy Show Polička (23.3.2024, Polička, ČR)
duben
Výstava morčat Benešov nad Ploučnicí DUO (27.4.2024, Benešov nad Ploučnicí, ČR)
květen
6.duo výstava morčat v Dětkovicích (25.5.2024, Dětkovice, Česká republika)

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY

6.1.2018
Vážení chovatelé,
srdečně Vás zveme na 5th WINTER DOUBLE CAVY SHOW v Praze. Jedná se o dvojvýstavu, která proběhne formou TISCHSCHAU. Morčata během výstavy získají hodnocení od 2 posuzovatelů, ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí vítězů jednotlivých plemen.

Morčata budou tedy vystavena ve Vašich vlastních přepravkách či boxech, dbejte tedy prosím na jejich pohodlí, rovněž i podestýlka, krmení a napájení bude ve Vaší režii, takže svým morčátkům budete moci poskytnout přesně to, na co jsou zvyklá.

Morčata standardu A budou hodnocena bodově podle Evropského standardu (pro udělení CAC je nutné získat 95 a více bodů). Morčata standardu B a C budou hodnocena podle českého standardu platného k 1.1.2016 (pro udělení CAC ve standardu B je nutné získat 96 a více bodů).

Standard A a B budou posuzovat: Daniel Dawid Banasiak, Nikola Moser, Petra Tomášková, Petr Tejml, Denisa Vítková a další posuzovatelé na základě přihlášeného počtu morčat.

Věříme, že se sejdeme v hojném počtu a první výstavu v novém roce si náležitě užijeme.

Datum a místo konání výstavy
Výstava se uskuteční 6.1. 2018 v Toulcově dvoře
Kubatova 32/1 Praha 10 - Hostivař
Koho lze na výstavu přihlásit
Výstava je pro Standard A, B i C včetně bezsrstých morčat.
Morčata budou soutěžit jako jednotlivci. Výsledné hodnocení v plemeni = bodový součet obou posudků. V případě bodové shody bude následovat rozstřel.

Způsob zadávání ocenění BOG a BIS je v plné kompetenci posuzovatelů.

Z výstavy se vylučují morčata s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru. Změny v  exteriéru morčete prováděné lakováním, olejováním, tónováním srsti jsou zakázány.

Otevření registrací na výstavu
Přihlásit se na výstavu je možné od 1.11.2017
na http://vystavy.klubmorcat.cz
Přejímka a doba trvání výstavy
Veterinární přejímka proběhne v sobotu od 7:30 do 8:45 hod.
Předpokládaný konec výstavy je plánován v cca 18:30 hod (cca 2 hodiny po ukončení rozstřelů).
Všechna morčata musí být vystavena po celou dobu trvání výstavy.
Veterinární podmínky
Všechna vystavená i prodejní morčata musí mít čestné prohlášení chovatele nebo platné veterinární potvrzení od veterinárního lékaře, které nebude starší tří dnů.
Zvířata musí být zdravá a bez vnějších parazitů.
Je přísně zakázáno vystavovat březí či kojící samice.

Registrace a posouzení
K posuzování si nosí morčata vystavovatel sám. V případě, že to není možné, prosíme o nahlášení skutečnosti u přejímky. Registrace morčat budou probíhat po ukončení posuzování.
Ocenění
Nejlepší krátkosrsté morče, dlouhosrsté morče, morče standardu B, morče standardu C
1., 2., 3. - Nejlepší krátkosrsté třída B
1., 2., 3. - Nejlepší krátkosrsté třída J
1., 2., 3. - Nejlepší krátkosrsté třída A
1., 2., 3. - Nejlepší dlouhosrsté třída B

1., 2., 3. - Nejlepší dlouhosrsté třída J

1., 2., 3. - Nejlepší dlouhosrsté třída A

1., 2., 3. - Nejlepší baby morče standardu B
1., 2., 3. - Nejlepší junior morče standardu B

1., 2., 3. - Nejlepší adult morče standardu B

1., 2., 3. - Nejlepší morče standardu C

Nejlepší senior standardu A, B i C

1., 2., 3. - morče v plemeni

Nebude-li v plemeni přihlášen dostatečný počet morčat, bude počet zadávaných ocenění přímou úměrou klesat.

Pro zadání 1. - 3. místa v plemeni (BOB) je potřeba, aby bylo přihlášeno v plemeni 7 a více morčat.

Pro zadání 1. - 3. místa (BIG), aby bylo přihlášeno ve skupině 7 a více morčat.

Saténová a nesaténová morčata budou sloučena. Např. peruánec a peruánec satén nebo anglický crested a anglický crested satén. Podmínkou pro udělení ocenění je minimální bodový zisk 94 bodů včetně.
Prodej morčat
Prodej morčat si zajišťuje prodávající sám, žádná procenta z prodeje se nevybírají.
Minimální váha prodávaných mláďat je 250g a minimální věk 4 týdny.
I ti, kteří nebudou na výstavě vystavovat, ale budou mít zájem pouze o prodej,
musí uhradit zápisné.
Pro prodejní morčata doporučujeme průhledné boxy.
Výstavní poplatky
Zápisné - 100,- Kč ( platí se 1x)
Startovné za každé přihlášené morče do double show (2 posudky) - 160,- Kč
Cena za jedno „prodejní místo“ - 90,- Kč
Platbu zašlete na č.ú. - 1272166113/0800
Jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované ve Vaší přihlášce
a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.
Uzávěrka přihlášek a plateb
Uzávěrka přihlášek 1.12.2017. Zahraniční vystavovatelé po předchozí dohodě mohou platit poplatky na místě. Každý vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se nakonec výstavy nezúčastní. Přihlášená morčata, která se na výstavu nedostaví, nemají nárok na vrácení startovného ani zápisného.

V případě neúčasti na výstavě a neuhrazení poplatků nebude možné vystavovat morčata na dalších akcích pořadatelů do doby uhrazení plné částky.

V případě nekonání výstavy z objektivních příčin budou výstavní poplatky využity na náklady spojené s likvidací výstavy. Neúčast vystavovatele nebo přihlášeného zvířete z jakýchkoliv příčin není důvodem k vrácení výstavního poplatku.

Morčata, která budou po uzávěrce zaměněna za jiná, nebudou posouzena. Změna povolena pouze v rámci plemene a třídy.
Kontakt na pořadatele
Andrea Kroftová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
608 308 802

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně během konání výstavy, současně se složením jistiny 1 000 Kč. Na protest podaný později nebo ústní formou nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek a posuzovatelů v zájmu zdárného průběhu výstavy.